103316500 903965450119088 7413148961839061513 n

Vertikala skånska landskap blir stadskvarteret Mobilias signum

När Malmös handelskvarter nu fått tillökning med ett nytt Torghus har en blomstrande växtvägg varit en självklarhet enligt Anders Murmark, Atrium Ljungbergs fastighetschef på Mobilia.

När Malmös handelskvarter nu fått tillökning med ett nytt Torghus har en blomstrande växtvägg varit en självklarhet enligt Anders Murmark, Atrium Ljungbergs fastighetschef på Mobilia. 

– Växtväggar, bikupor på taket och fladdermusholkar är en naturlig del i de 100 steg för hållbarhet i vårt stadskvarter Mobilia som vi satte upp för knappt 5 år sedan. En vertikal trädgård passar bra in i en värdekedja där vi lägger stor vikt vid miljön.

Så här till sommaren skiftar Torghusets fasad i mörka och ljusa gröna nyanser, och med inslag av rött och silvergrått. Torget används flitigt av både butikskunder, flanörer och för passage till både fots och med cykel. Den 270 kvadratmeter stora fasaden kommer att förändras med årstiderna och blir därmed ett extra levande inslag i stadsmiljön. Upp emot 60 olika arter av blommor och bladväxter täcker fasader som lockar in till barnkulturhuset Funnys äventyr, handel och biograf förutom 74 lägenheter.

Greenworks landskapsingenjör Jens Öqvist har denna gång låtit sig inspireras av det skånska jordbrukslandskapet med dess åkerlappar i olika form och färg. Och det ska inte endast blomstras sommartid, hälften av växterna är vintergröna.

– Vi har målat en ständigt föränderlig vertikal tavla med fler än 150 fält och mer geometriska
former än vad vi brukar använda. De vedartade växterna ger med tiden en fin struktur. Som alltid så anpassar vårt egenutvecklade system näringsförsörjning och bevattning allt efter årstid, temperatur och andra faktorer.

Anders Murmark tvekar inte att utnämna den nya växtväggen till ett konstverk som ska bidra till att göra Mobilia till Malmös grönaste handelskvarter. Han noterar att fasaden förändras över dagen, mellan soliga och kalla dagar, förutom att den speglar årstidernas rytm. Och Atrium Ljungberg, som trots sin storlek är något av en uppstickare på den svenska fastighetsmarknaden med sina radikala stadsutvecklingsprojekt, är på jakt efter fler innovativa gröna urbana experiment.

Greenworks uppför vertikala trädgårdar ute som inne både i Sverige och i utlandet. Växtväggar ger en grönare stadsmiljö samtidigt som de tillför ett nytt element i arkitekturen. Till skillnad från en fix och färdig arkitektonisk gestaltning, låter växtväggarna naturen bidra till ett föränderligt och levande uttryck som förändras från morgon till kväll, och över olika säsonger. Greenworks olika lösningar bidrar till luftrening, syresättning, bättre akustik, annorlunda ljussättning och ett allmänt bättre välbefinnande. Greenwork assisterar fastighetsägare, projektörer, arkitekter och konsulter från första skiss till färdig produkt och står till hand med underhåll.