Växtvägg utomhus

Växtvägg utomhus är en perfekt lösning för dig som vill ge dina fasader liv och stil samtidigt som du skiljer ut din fastighet i stadsbilden och gör den till någonting av ett landmärke.

En växtvägg, vilket är en levande, grön mur utomhus, är också ett vackert och spektakulärt landskapsarkitektoniskt inslag i stadsbilden.
Växtväggen gör att fastigheten verkligen skiljer sig ut som ett unikum i mängden.

Den kan också vara en storslagen manifestation av ett företags eller en myndighets klimat- och miljöengagemang.

En växtvägg på fasaden har helt enkelt någonting att säga.

Skapa nya grönområden med växtvägg utomhus

När vi anlägger växtväggar så skapar vi helt nya, vertikala grönområden i hjärtat av tättbebyggda stadskvarter.

 • Växtväggarna på fasaden fungerar som gröna lungor i kvarteret, då de ger bättre luft och för in grönska i annars olika sterila stadskvarter och gatumiljöer
 • Växtväggarna fungerar också som skydd för fastigheten och dess luftkonditionering, då de har en kylande effekt på sommaren och isolerande effekt på vintern
 • En levande, grön fasad demonstrerar kanske mer perfekt än någonting annat hur en grönare stadsmiljö kan göra skillnaden i en storstad

Man skulle kunna säga att vi genom att jobba vertikalt skapar nya, härliga, gröna platser i staden.
På ställen där annars inget utrymme skulle finnas för dem.

 

Vad säger detaljplanen om växtväggar utomhus?

Växtväggar fångar definitivt betraktarens öga.
Den rogivande känsla som de gröna växterna bidrar med leder dessutom till en harmonisk atmosfär.

Men för att tillvaron ska förbli harmonisk och rogivande, så gäller det att man inte bryter mot detaljplanen.

Vi är väl insatta i de flesta kommuners detalplaner beträffande fasader och vi arbetar alltid tillsammans med arkitekter, landskapsarktiekter och/eller stadsplanerare när vi anlägger utvändiga växtväggar och olika former av gröna fasader.

Det finns vissa grundläggande riktlinjer kring vad som kan regleras i detaljplanen.

T.ex.:

 • I de flesta fall så krävs det bygglov om man byter fasadmaterial eller markant förändrar en fasads färg.
  Plan- och bygglagen (PBL) avgör om det behövs bygglov inom detaljplanerat område
 • Du måste ta hänsyn till hela gaturummet, inte bara fastighetens fasad.
  Växtväggens design, färg och form skall vara väl avvägd och ge ett positivt intryck för såväl hela gatubilden som för fasaden
 • Att anlägga en grön fasad är såväl en fråga om vad man får sätta upp i närområdet som vad som är estetiskt rätt för byggnationen

Du kan läsa mer om vad detaljplanen har att säga när det gäller växtväggar här.

En växtvägg utomhus kan även fungera som en företagsskylt

Växtväggar kan ibland också fungera som skyltar om man t.ex. väver in en logga, ett företagsnamn eller ett kommunvapen i designen genom väl avvägda växt- och färgkombinationer.

I så fall så måste man också ta hänsyn till kommunens skyltprogram och detaljplanen.

 

Med Greenworks expertis så får du fräscha kontor och grönskande fasader

Greenworks koncept är baserat på vårt intresse för hållbarhet i kombination med vår långa erfarenhet inom produktutveckling och design.

 • Framgången bakom våra ofta spektakulära projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik.
 • Vi har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vet vad som lämpar sig bäst att använda var i landet.

Är du redo att tänka uppåt väggarna och skapa vertikala grönområden i hjärtat av staden, på platser där ingen yta annars skulle finnas för dem?

 • Låt din fasad bli något av ett levande landmärke i stadsbilden!
 • Vi arbetar tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter för att skapa fantastisk, spektakulär landskapsarkitektur i världsklass på höjden.
 • Vi arbetar även tillsammans med arkitekter och inredningsarkitekter med att anlägga växtväggar inomhus
 • Tillsammans så skapar vi också andra former av växtinredning för t.ex. kontor och offentliga miljöer.

Tveka inte att kontakta oss när du vill få hjälp med att anlägga vackra, grönskande växtväggar utomhus.

Läs mer om några av Greenworks tidigare spännande referensprojekt för olika arkitektkontor, fastighetsutvecklare, byggbolag, växtinredare och privatpersoner här!