Växtsystem för hela fastigheten

Greenworks har närmare 10 års erfarenhet av att integrera växtsystem i fastigheter och möbler. I många fall tar vi fram unika lösningar för våra kunder men vi har även färdiga lösningar för olika situationer. Ledstjärnan i designprocessen är att sätta växterna i fokus och minimera övrig synlig konstruktion och materialanvändning. Vi har lokala verkstäder som tillverkar Greenworks unika produkter liksom mindre serier. Vi analyserar i varje projekt hela livscykeln och därmed blir ett lågt skötselbehov en viktig faktor.

Greenworks gröna produkter

Växtväggar inomhus

Mossa inomhus

Pendlad grönska

Växtväggar utomhus

Mossa utomhus

2m2 Green screen

Växtinredning

Rumsavdelare

Underhåll och service

Kontakta oss för ditt projekt

Kontakta oss om ni har frågor

Ladda ner vår produktkatalog

Få kostnadsfri prisuppskattning