Biodiversity, green cities

Biologiskt mångfald – en bisak?

Greenworks mål är att skapa mer hälsosamma urbana miljöer. Genom ett unikt val av växter förbättrar vi inom – och utomhusmiljöer. Växter har en positiv påverkan på människor städer och stadsmiljö då ekosystemtjänster naturligt ingår i rätt planerade grönstrukturer. Växter påverkar klimatet med mildare temperaturer och ökad luftfuktighet. Växter, växtbäddar och växtväggar har dagvattenfördröjande egenskaper och fungerar dessutom som klimatkompensation då de binder CO2 och frigör syre.

Green cities biodiveristy greenworks

Men växter gynnar inte bara städer och människor utan också pollinatörer. De skapar en plats i det urbana rummet för insekter att trivas. Städer har annars varit sterila och de hårdgjorda ytorna har gjort det svårt för växter att trivas vilket tar bort insekternas förutsättningar. Växtväggar kan tillsammans med gröna tak skapa gröna korridorer för insekter att vandra i och urbana ekosystem med biologisk mångfald.
Av alla pollinatörer brinner vi på Greenworks för bin. Men bin har haft det tufft de senaste decenniet och en kollaps bland bisamhällen har förekommit över hela världen. Detta har bl.a. berott på en överanvändning av bekämpningsmedel i jordbruket. För att bin ska överleva och skapa hälsosamma bisamhällen måste vi agera. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

#WorldBeeDay

#Savethebees

Den 20:e maj är det internationella bidagen. Den är skapad för att markera hur viktigt det är att vi som individer, företag och samhällen engagerar oss i kampen om att skapa mer trivsamma miljöer för bin. På dagen uppmanas man att plantera växter, låta ängar vara, inte klippa gräset eller t.o.m. göra en liten ängsdel i gräsmattan, och sätta ut insektshotell just för att gynna bina. Man kan få flera enkla tips på  www.raddabina.nu

Bee Engaged  ➡  World Bee Day 2021

Bin är fundamentala för människors överlevnad då de ger oss mat i form av frukt, tillåter blommor att blomstra och skapar därför hälsosamma ekosystem som gynnar mångfald samt vår egen matproduktion. När det kommer till vertikala trädgårdar är växtvalet viktigt för bin. Vi på Greenworks tar detta på stort allvar och kommer därför alltid att välja växter i våra projekt som vi vet att bin och andra insekter tycker om.
Därför har vi på Greenworks börjat undersöka vilka växter som trivs i stadsmiljö och uppskattas av bin. Våra väggar innehåller därför arter som nepetor, murgröna, lavendel, viol och typer och blomstrande timjan. Arterna är dessutom återkommande och försäkrar därför habitat för bin över en längre tid.

Växtvägger utomhus, Storgatan 1
IMG 1675

Greenworks tycker det är uppmuntrande att medlemmarna i bostadsrättsföreningen på Storgatan 1 är positiva till att installera biboxar i den utökade växtväggen man planerar där, och samtidigt plantera mer pollinerarvänliga ängsväxter nära boxarna. Bin lär även gilla lindarna som finns vid Hedvig Eleonora kyrka. Dessa kombinerat kan förhoppningsvis förstärka deras habitat ytterligare. Genom att skapa flera sammanhängande gröna stråk i stadsmiljöer kan vi hjälpa den biologiskt mångfald på traven. Vi hoppas också att detta kan inspirera fler bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare.
Greenworks knyter fler aktörer till sig för att på sikt lära sig mer och skapa levande fasader med än mer mångfald över säsongerna.

2018 deltog Greenworks tillsammans med Plantthatplant i en designtävling på Sollidens Slott. Tävlingen gick ut på att skapa ett koncept för en trivsam balkong. Vårt fokus var att inte bara göra den trivsam för boende utan också gynnsam för insektsliv. Därför döptes den till fjäril- och insekts-balkongen. Målet var att skapa en balkong med högt antal växter som möjliggjordes genom vertikal plantering och specifika växtarter för främjandet av insekter. Balkongen blev inte bara vacker utan agerade också som ett eget litet ekosystem. Den gröna korridoren i staden möjliggjordes och konceptet vann hela tävlingen!

Greenworks ser även på olika samarbetspartners för att på sikt lära sig mer, och konstruera fasader med än mer mångfald över säsongerna.