JCDecaux, växtväggar utomhus

Cirkulär sanitet. Visst kan toaletter vara gröna!

I våra städer finns många byggnader och element som utgör rena funktioner såsom busskurer, bullerplank, avfallskärl, återvinningstationer och offentliga toaletter. Hur kan vi med hjälp av växtlighet skapa både ekosystemtjänster och högre upplevelsevärden?

Greenworks växtväggar och mosstak ramar in Uppsala kommun och JCDecauxs nya offentliga toalett i Stadsträdgården. Efter invigningen i januari har nu växtligheten blivit så lummig att en koltrast byggt bo i grönskan.

– Jag var där och filmade ungarna i boet häromdagen, berättar Jens Öqvist, landskapsingenjör på Greenworks, entusiastiskt samtidigt som han beskriver en mångfaldig växtpalett med blåskimrande revsuga, rödgrön alunrot, mörkrosa rhododendron bland daggkåpans rosettblad.

– Vi har dessutom frodig röd flikrabarber och stora parasollblad som ger ännu mer djungelkänsla. Som ett extra grönt element har vi etablerat mossa på taket.

Vid invigningen betonade Rickard Malmström, ordförande i Uppsala kommuns Gatu- och samhällsmiljönämnd, att stadstoaletten ska bidra till en robustare hantering av klimatförändringarna.

– Toaletten är tillgänglig för alla oavsett kön och ålder, underströk Rickard Malmström. Den gröna utsidan med växtväggar och mosstak sänker temperaturen inuti under sommardagar, medan den smarta vattenhanteringen sparar vatten.

JCDecaux står för investeringskostnaden om 3,5 miljoner kronor. Innan Magnus Heljeberg, VD JCDecaux Sverige, assisterade Rickard Malmström med att klippa det röda bandet inför journalister och kommunens medarbetare, berättade han att det är en självklarhet att toaletten är fri från all typ av reklam.

– Vi står också för driftskostnaden, skattebetalarna här i Uppsala behöver inte gå in med några pengar och inte kostar det att gå på toa heller. Vi planerar för flera gröna och smarta stadstoaletter runt om hela Sverige.

– “Djungelmuggen” som den publika toaletten skämtsamt fått heta, är lika grön på in- som på utsidan, underströk JCDecaux’s vice VD Mikael Nilsson. Vattnet för rengöringen filtreras och kan återanvändas mellan 50 och 80 gånger innan det behöver bytas. Vi har även sensorer som larmar om det behövs underhåll eller hjälp av annat slag.

Placeringen precis invid Stadsträdgårdens lekplats inte långt från parkens Pelle Svanslös Staty är förstås strategisk. Jens Öqvist förklarar att växtkartan är planerad för att klara både kall vinter och het sommar.

– Greenworks bidrog för sju år sedan med växtväggar till en stadstoalett på Konsul Olssons plats mitt i Helsingborg, säger Jens Öqvist. Nu har vi fler projekt av den här typen på gång med bland annat växtbeklädda återvinningsstationer i Madrid. Varför inte andra typer av levande funktionsbyggnader i framtidens stadsbild?