• Växtväggar inomhus
  • Växtväggar utomhus
  • Mossväggar
  • Underhåll och service
  • Levande mossa för stadsrummet – från grå betong till gröna oaser

    Förnybara fasader, blommande väggar och byggnader som andas på riktigt – framtidens städer har behov av betydligt större grönytor än idag. Greenworks strävar efter att förverkliga och möjliggöra visionen om grönare städer. Botaniska element, oavsett om de placeras horisontellt eller vertikalt, är ett underskattat och samtidigt motståndskraftigt levande material som kommer spela en viktig roll i framtiden. Här är mossa, naturens eget 350 miljoner år gamla patent, något i särklass. Greenworks har studerat mossors fantastiska egenskaper och använder denna mikroskopiskt lilla allrounder för begröning av vertikala och horisontella ytor i urbana miljöer.