• Växtväggar inomhus
 • Växtväggar utomhus
 • Mossväggar
 • Underhåll och service
 • Växtväggar inomhus

  Växtväggar inomhus. Greenworks har stor erfarenhet av att tillsammans med kunder utveckla unika, spektakulära och skräddarsydda växtväggar förankrade i beställarens behov, byggnadens förutsättningar och arkitekturens krav kring exempelvis estetik, akustik, luft och ljus. Med inspiration från naturens egna vertikala landskap och i samspråk med arkitekturen skapar vi en biodiversitet med hög estetisk och funktionell kvalitet.

  Bättre luftkvalitet ger ökat välmående

  Ett överflöd av växter i vår närmiljö ger många fördelar. Genom att bygga vertikalt blir det möjligt att placera en stor växtmassa på liten yta som ger en inverkan på luftkvaliteten.

  Enligt forskning kan växter rena de flesta typer av föroreningar i vår inomhusluft, till exempel olika VOC:s som formaldehyd och bensen, men även föroreningar som härstammar från olika förbränningsprocesser som kolmonoxid, kväveoxid och svaveldioxid.

  Utöver att rena luften från föroreningar omvandlar växter koldioxid till syre och ökar luftfuktigheten i vår annars torra inomhusluft, särskilt under vintermånaderna. Under varma perioder har växtväggen en kylande inverkan.

  Växtlighet ger bättre arbetsmiljö

  Närhet till natur och växtlighet minskar stress och ökar vårt välbefinnande. Forskning visar att vår livskvalitet förbättras när vi dagligen möter natur och växter, inte minst på sjukhus, där patienter snabbare återhämtar sig efter sjukdom. Den volym och stora variation av växter som Greenworks växtväggar innehåller är ett väsentligt bidrag till en hälsosammare arbetsplats.

  Hållbara system och cirkulära material

  En stor del av de material som ingår i våra växtväggar består av återvunnet och återvinningsbart material.

  Vår avancerade kapillära växtduk, framtagen med återvunna kläder som råvara, är optimalt utvecklad för att växternas rotsystem ska kunna sprida sig över hela växtväggen. Resultatet är inte bara växter på en väggyta, utan en estetiskt stark och livskraftig vertikal trädgård.

  Greenworks system har en fuktspärrande stomme som ger stöd åt växternas rotsystem, är vattentät och tillverkas av återvunnet och återvinningsbart material.

  Växterna väljs med omsorg för att minimera behovet av utbyte över tid och våra sensorbaserade bevattningssystem kalibreras för att minimera överskottsvatten.

  Växtväggar ger bättre akustik

  En av de mindre kända fördelarna med växtväggar är att de reducerar buller.
  Växtlighet används världen över för att minska buller längs vägar och motorvägar.
  Växtväggar absorberar och reducerar högfrekventa ljud samtidigt som stommen kan dämpa lågfrekvent buller.

  Utöver det fungerar Greenworks konstruktion som en extra isolering som skapar ljudfällor genom ett luftlager mellan befintlig vägg och växtväggen.

  Naturligt ljus för växt och människa

  Växter uppskattar fullspektrumljus, från infrarött till nästan ultraviolett, eftersom det liknar naturligt solljus. I regel räcker inte det naturliga ljuset för att växterna ska trivas optimalt och få det uttryck som vi önskar. Växtväggar inomhus är därmed beroende av belysning för att tillfredsställa växternas behov.

  Olika typer av bladverk reflekterar ljuset på skilda vis och ger en levande och ständigt föränderlig ljusmiljö. Det är viktigt att välja belysning av rätt kvalitet och hög färgåtergivning. Greenworks kan erbjuda kompletta förslag med ljusberäkningar för att optimera växternas välbefinnande i samklang med önskad visuell effekt.

  Oavsett om växtväggar anläggs på fasad eller inomhus ger de nya möjligheter till ljussättningar. Greenworks använder sig av anpassad belysning som bidrar till välbefinnande och adderar till det arkitektoniska uttrycket. Vi genomför solstudier av aktuella fasader tidigt i processen för att säkerställa rätt växtarter för respektive zon på fasaden. Till växtväggar utomhus kan belysning användas för att skapa en iögonfallande effekt under dygnets mörka timmar.