Växtvägg detaljplan

Att ha växtvägg utomhus kan till exempel vara en riktigt tydlig signal om att man som företag tar miljö- och klimatfrågor på allvar.
Växtväggar fångar definitivt betraktarens öga.
Den rogivande känsla som de gröna växterna bidrar med leder till en harmonisk atmosfär.

Men varje kommun har sina egna detaljplaner, så frågan är om du har rätt att anlägga en växtvägg eller grön fasad på en viss fastighet, i visst kvarter, i en viss stadsdel.

Vad säger detaljplanen i just din kommun?

 

Vad tillåter detaljplanen när det gäller växtväggar?

Anlägga växtväggar utomhus i varje ort/kommun är annorlunda, men här finns några grundläggande riktlinjer om vad som kan regleras i detaljplanen:

 • I de flesta fall så krävs det bygglov om man byter fasadmaterial eller markant förändrar en fasads färg.
  Plan- och bygglagen (PBL) avgör om det behövs bygglov inom detaljplanerat område.
 • Du måste ta hänsyn till hela gaturummet, inte bara fastighetens fasad.
  Växtväggens design, färg och form skall vara väl avvägd och ge ett positivt intryck för såväl hela gatubilden som för fasaden.
 • Att anlägga en grön fasad är såväl en fråga om vad man får sätta upp i närområdet som vad som är estetiskt rätt för byggnationen.
 • Vid anläggande av växtväggar så måste man ta hänsyn till den omgivande miljön.
  Det kan t.ex. gälla byggnadstekniska skäl, underhållsskäl ifrån gatu- och trafikhänseende samt underhåll av växtväggen ifråga.
 • Växtväggen skall bidra till en trivsam gatukaraktär.
 • Då en grön vägg ibland sitter högt upp på en fasad så krävs det en plan för hur skötsel ska kunna utföras på ett säkert och tillförlitligt sätt.
  Det är då rimligt att försöka minimera skötseln så mycket som möjligt med kloka växtval och tillförlitliga bevattningssystem.
 • Om du använder belysning i din växtvägg, eller för att på annat sätt belysa den, så måste du se till att gaturummet inte får en alltför stark belysning så att trafikanter bländas eller att boende i fastigheten eller i grannskapet klagar.
 • Växtväggen får inte dölja eller skymma unika arkitektoniska detaljer.
 • Växtväggen skall placeras med omsorg, så att byggnaden och dess fasad framhävs på rätt sätt.
 • Detaljplanen kan ha en del att säga om valet av växter, antalet olika växter som du kan använda och den helhetliga kompositionen av dessa.
 • Det är vare sig lämpligt eller tillåtet att plantera bär- eller fruktbärande växter på höjd.
  Nedfallande frukter skulle utgöra en avsevärd säkerhetsrisk för boende, övriga fotgängare och trafikanter. Det skulle inte vara populärt heller.
 • Växtväggen kan många gånger också vara ett slags skylt.
  Om du t.ex. inkorporerar ditt företags namn eller logga i växtväggen genom växtval i olika färger/nyanser/strukturer så blir växtväggen därigenom också en skylt.
  Det är därför viktigt att detta i så fall görs med all önskvärd tydlighet och läsbarhet.

 

Med Greenworks expertis så får du grönskande fasader utan krångel

Greenworks koncept är baserat på vårt intresse för hållbarhet i kombination med vår långa erfarenhet inom produktutveckling och design.

 • Framgången bakom våra ofta spektakulära projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik.
 • Vi har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vet vad som lämpar sig bäst att använda var i landet.

Är du redo att tänka uppåt väggarna och skapa vertikala grönområden i hjärtat av staden, på platser där ingen yta annars skulle finnas för dem?

 • Låt din fasad bli något av ett levande landmärke i stadsbilden!
 • Vi arbetar tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter för att skapa fantastisk, spektakulär landskapsarkitektur i världsklass på höjden.
 • Vi arbetar även tillsammans med arkitekter och inredningsarkitekter med att anlägga växtväggar inomhus och andra former av växtinredning för t.ex. kontor och offentliga miljöer.

Tveka inte att kontakta oss när du vill få hjälp med att reda ut reglerna i detaljplanen i din kommun beträffande grön fasad och växtvägg.

 

Läs mer om några av Greenworks tidigare spännande referensprojekt för olika arkitektkontor, fastighetsutvecklare, byggbolag, växtinredare och privatpersoner här!