2M2

2M2 är en extremt tunn växtskärm med 72 stycken växter. Finns i horisontalt eller vertikalt utförande. Det tunna och lätta ramverket gör det möjligt att placera växtskärmen även där utrymmet är mycket begränsat.