Designade växtmöbler

Greenworks har närmare 10 års erfarenhet av att integrera växtsystem i möbler. Genom åren har vi tagit fram unika lösningar för våra kunder, och vi kan också erbjuda färdiga lösningar för rumsavdelning, väggskärmar och belysningsprodukter. Ledstjärnan i designprocessen är att sätta växterna i fokus och minimera övrig synlig konstruktion. Redan i ett tidigt skede kan vi bidra till möbleringsplanen.

Greenworks utgångspunkt är att växterna ska komma människor så nära som möjligt i både kommersiell och offentlig miljö. Våra växtmöbler är optimerade för lågt skötselbehov och passar samtidigt i olika inredningskoncept.

Läs mer om några av Greenworks tidigare spännande referensprojekt för olika arkitektkontor, fastighetsutvecklare, byggbolag, växtinredare och privatpersoner här!