Tekniska Museet

På Tekniska museet är innovation, interaktivitet och kreativitet utgångspunkten. Museets uppdrag är att öka intresset för teknik, matematik och naturvetenskap på ett lekfullt sätt. Lomar arkitekter stod bakom konceptet för den nya restaurangen och puben var Pontus Frithiof. Det var en lång konceptfas och planering med flera inblandade intressenter. Greenworks fick i uppdrag att skapa alla levande växtfunktioner i den nya restaurangen och evenemanget. Vi byggde en stor och en liten vägg, ett mossatak med integrerad takbelysning och installerade flera av våra Babylone-väggarmaturer i matsalen.

  • Projekt_Tekniska Museet nya restaurang `Tekniska av Pontus`
  • Vad_Konstruktion, installation och underhåll av väggar, hängande mosspaneler och anläggningar Babylone
  • Var_Museiparken på Gärdet, Stockholm
  • Kund_Tekniska Museet
  • År_2017
  • Arkitekt_Lomar Arkitekter