Tekniska Museet

På Tekniska museet är innovation, interaktivitet och kreativitet utgångspunkter. . Museets uppdrag är att öka intresset för teknik, matematik och naturvetenskap på ett lekfullt sätt. Lomar Arkitekter stod bakom konceptet för den nya restaurangen och krögare var Pontus Frithiof. Det var en lång konceptfas och projektering med flera inblandade intressenter. Greenworks fick uppdraget att skapa samtliga levande växtinslag i den nya restaurangen och tillhörande eventsal. Vi byggde en stor och en liten växtvägg, ett mosstak med integrerad pendlad belysning och installerade flera av våra växtarmatur Babylone i matsalen. 

  • What_Projektering, installation och underhåll av växtväggar, pendlade mosspaneler och växtarmaturer Babylone
  • Where_Museiparken på Gärdet
  • Client_Tekniska Museet
  • Year_2017
  • Architect_Lomar Arkitetkter

Läs mer om några av Greenworks tidigare spännande referensprojekt för olika arkitektkontor, fastighetsutvecklare, byggbolag, växtinredare och privatpersoner här!