Pumphuset

Helsingborgs tre vertikala trädgårdar i offentlig miljö utomhus finns på pumphuset på Sundstorget, på den offentliga toaletten på Konsul Olssons plats och i entrén till bussterminalen vid Knutpunkten. Samtliga har installerats av Greenworks, i samarbete med Ambius Malmö.

  • Vad_Pilotprojekt, Sveriges första vertikala trädgård. 32 kvm växtvägg på rund byggnad
  • Var_Helsingborg
  • Kund_Helsingborgs Kommun
  • År_2013
  • Arkitekt_Alfred Nerhagen (landskapsarkitekt Helsinborgs Stad)