Mölndals Galleria

Mölndal Galleria har åtagit sig att bli det första miljöcertifierade köpcentret i Göteborgsregionen, med målsättningen att uppnå den internationella standarden BREEAMs krävande nivå ’Very Good’. Då grönska skapar många positiva effekter i detta hänseende – med inverkan på exempelvis ökat välmående, förbättrad akustik, och ökad luftkvalitet och även en upplevelsemässigt starkare hållbarhetsprofil – blev växtväggar ett naturligt och önskat inslag i projektet.

Som en del i detta arbete fick Greenworks i uppdrag av NCC i samarbete med Ambius att projektera och installera en vertikal trädgård runt en tvåvåningars arkad.

Greenworks mål var att skapa en elegant och diskret installation där växtlandskapet direkt möter träpaneler och förstärka den geometriska formen på väggpartiet samt att finna rätt ljus för att harmoniera med både gallerigång och arkad.

  • Var_Mölndal
  • Kund_NCC
  • År_2018