H&M på Gustav Adolfs Torg

Naturen rör sig in i Sveriges tredje största stad, när H&M öppnar sin första fullkonceptbutik i världen på Gustav Adolfs Torg i Malmö. Med ÅF som projektör och Tema som arkitekt var ambitionen att skapa en unik inomhusmiljö som skiljer den från alla andra klädaffärer.

Greenworks blev engagerade tidigt i projekteringen. Vi fick uppdraget att skapa en växtvägg vid de två rulltrapporna som länkar golven samman och utgör blickfång i ett hav av kläder.

Avsikten var att skapa en vertikal trädgård med ett tredimensionellt djup som fångar kontraster och mjuka former. På dessa 60 kvadratmeter finns ett tjugotal växtarter. Då åtkomsten för skötsel är extremt begränsad blev det kritiskt att kalibrera systemet för ett minimalt skötselbehov. Det rör exempelvis att växterna får rätt ljus, balanserad fuktnivå samt, inte minst, att de många olika växterna kombineras på rätt sätt utifrån hur de växer och utvecklas över tid.

  • Kund_Skanska
  • År_2019