Biomedicum

På Karolinska Institutets (KI) forskningslaboratorium Biomedicum vänder man ut och in på campusbegreppet ”hus i park” till ”park i hus” och får en byggnad som är identitetsskapande för en vetenskaplig forskningsmiljö i världsklass.

Uppdraget för Greenworks var att vid samtliga pausytor skapa en energigivande och lugn miljö samt stimulera till konversation mellan forskare från hela världen. Projektet skapade helt nya utmaningar och även möjligheter med dess skala – 600 kvm vertikal grönska fördelat på 28 olika växtväggar. En central utmaning var att skapa intressanta och varierande botaniska gestaltningar som för varje växtvägg integrerades och anpassades efter platsen för varje växtvägg. Dessutom varierade ljusförutsättningarna vilket också var ett viktigt hänsynstagande.

Greenworks bidrag blev frodiga och variationsrika vertikala trädgårdar med kontrast i djup och färg som omger pentryn med stort fokus på att skapa en livskraftig grönska för att underlätta långsiktigt underhåll. För att förenkla orientering i den symmetriska och stora byggnaden fick varje växtvägg sin unika karaktär. Greenworks vertikala trädgårdar som nu sträcker sig över nio våningar har förstärkt  C.F. Møllers arkitektoniska gestaltning om “Park I Hus”.

När det alldeles unika Biomedicum stod färdigt vann man priset för “Årets byggnad” 2018.

  • Var_Stockholm, Sweden
  • Kund_Skanska
  • År_2017