Moving Hedge

Moving Hedge är en mobil rumsavdelare med integrerat växtsystem och automatiserad bevattning. Den består av 60 stycken växter på minimala 0,3 kvadratmeter. Med en diskret konstruktion är det valda växtlandskapet det som sätter prägel på Moving Hedge.

Läs mer om några av Greenworks tidigare spännande referensprojekt för olika arkitektkontor, fastighetsutvecklare, byggbolag, växtinredare och privatpersoner här!