Helhetsleverantör av växtväggar och autonoma växtsystem till flera av nordens mest krävande kunder

Utifrån gedigen erfarenhet av stora och små projekt, kan Greenworks erbjuda helhetslösningar som spänner från vertikal fasadgrönska till interiöra växtväggar. Med över 350 stycken genomförda projekt har vi dokumenterad erfarenhet av att arbeta med arkitekter, byggbolag, fastighetsutvecklare, fastighetsförvaltare likväl som stat, kommun och landsting och direkt med slutkunder.

Greenworks växtväggar bidrar med resurseffektiva och driftsäkra lösningar med lång livscykel. Vi har kompetens från tidig konceptfas via projektering och installation till garantiavtal som löper upp till 10 år.

Botanisk spetskompetens

Habitaten på vertikala trädgårdar är en annan jämfört med vanliga landskap. Då vår bransch är ung så har inte funnits heltäckande studier kring botanik på vertikala trädgårdar. Här har Greenworks genom åren byggt upp en unik kompetens. Vårt flexibla system tillåter växten och rotsystemen att breda ut sig på över ett stort område. Det gör att växterna inte har någon egentlig begränsning i sin tillväxt, vilket i sin tur skapar mer naturliga och dramatiska växtlandskap.

Greenworks är utforskande och tillämpar kontinuerligt nya sätt att planera våra vertikala trädgårdar för unika visuella uttryck i kombination med lågt skötselbehov och därmed lägre underhållskostnad.

Gedigen erfarenhet av projektering och installation

Vi har god kompetens att diskutera varje detalj i det tidiga projekteringsskedet med övriga parter såsom arkitekter, byggprojektörer, elektriker och VVS.  En viktig del är att tillhandahålla erforderlig dokumentation i olika typer av ritningsunderlag.

Vi har erfarenhet av olika entreprenadformer och sätter högt värde på god struktur och dokumentation samt att följa gällande föreskrifter avseende säkerhet och hållbarhet.

Med rätt ljussättning optimeras växternas välbefinnande

Växter uppskattar fullspektrumljus, från infrarött till nästan ultraviolett, eftersom det liknar naturligt solljus. Det är därför viktigt att välja belysning av rätt kvalitet och färgåtergivning. Ljussättningen ska återspegla växternas behov och kraven på arkitektonisk gestaltning. I Greenworks leverans ingår alltid ett komplett belysningsförslag där växternas välbefinnande optimeras i samklang med önskad visuell effekt.

Anpassade bevattningssystem för vertikala trädgårdar

Greenworks har lång erfarenhet av bevattningssystem som lämpar sig för vertikala trädgårdar, både recirkulerande system med vattentank och bevattningssystem kopplat till vatten och avlopp. Driftsäkra system med hög kvalitet på komponenterna är en förutsättning för hållbara och livskraftiga vertikala trädgårdar.

Vid utomhusprojekt erbjuder Greenworks ett system som anpassar bevattningen efter klimatet och vinterprogram för att säkerställa funktionaliteten under vintersäsongen.

Övervakning och fjärrstyrning skapar trygghet

Vattenförsörjningen är hjärtat i Greenworks vertikala trädgårdar och genom att övervaka systemet med larm och analysverktyg kan vi proaktivt hantera eventuella avvikelser som kan uppstå. Vi erbjuder även fjärrstyrning av bevattningssystem med program som är anpassade för årstidsvariationerna.

Tar ansvar för löpande underhåll med långtgående driftsgarantier

Greenworks samtliga projekt inkluderar skötselavtal med långtgående driftsgarantier. Som kund kan du känna dig trygg med att växterna alltid kommer vara välmående och utvecklas på bästa sätt. Vi säkerställer rätt ljus, bevattning och näring för att växtlandskapet ska frodas. Tack vare fjärrövervakning har vi kontroll över systemet och kan därmed minimera antalet besök vilket ger transparenta och prisvärda system som fungerar väl över tid.

Läs mer om några av Greenworks tidigare spännande referensprojekt för olika arkitektkontor, fastighetsutvecklare, byggbolag, växtinredare och privatpersoner här!