Landskapsarkitekt  – En partner i Greenworks olika projekt

Landskapsarkitekt är en viktig samarbetspartner för oss på Greenworks.
När vi genomför våra utvändiga projekt såsom att t.ex. att utforma och anlägga gröna fasader, utvändiga växtväggar, växttak eller andra former av landskapsarkitektur så samarbetar vi alltid med erfarna landskapsarkitekter.

Vi arbetar som landskapsarkitekter för väggar och tak med unika bevattningstekniker. Vi skapar vertikala grönområden på tak och vägg i olika projekt.

Vad gör en landskapsarkitekt?

En landskapsarkitekt är utbildad för att på olika sätt arbeta med den yttre miljön.

En landskapsarkitekts arbete är fokuserad på landskapsarkitektur, vilket mer specifikt handlar om fysisk planering och gestaltning (utformning) av stadens platser.

  • Det kan handla om utformningen av torg, gaturum och parker samt grönområden och andra rekreationsområden såsom t.ex. naturreservat eller golfbanor.

Ett arbetsområde för landskapsarkitekter är att skapa en god levnadsmiljö i stadskvarter, och där sammanfaller det perfekt med vår verksamhet.

  • De flesta gestaltande landskapsarkitekter arbetar som privatpraktiserande konsulter i projekt tillsammans med arkitekter och andra tekniska experter, som t.ex. oss på Greenworks.

Samarbete med landskapsarkitekt för fler vertikala grönområden

Ett arbetsområde för landskapsarkitekter är att skapa en god levnadsmiljö i våra städer och tätorter.

Det kan handla om att föra in mer grönska i stadsmiljön också på platser där det saknas utrymme för traditionella planteringar på marknivå i täta stadskvarter. T.ex. för att förbättra luftkvaliteten.

Men också för att göra våra städer mer motståndskraftiga mot effekterna av klimatförändringar, såsom ökande regnmängder eller torka.

  • Här sammanfaller landskapsarkitektens arbete perfekt med vår verksamhet med att anlägga vertikala grönområden i form av gröna fasader och andra former av växtväggar utomhus på fastigheters fasader.
  • Tillsammans med erfarna landskapsarkitekter, så skapar vi grönskande fasader som blir grönskande landmärken i stadsmiljön.

 

Med Greenworks expertis så får du grönskande fasader och fräschare kontor

Greenworks koncept är baserat på vårt intresse för hållbarhet i kombination med vår långa erfarenhet inom produktutveckling och design.

  • Framgången bakom våra ofta spektakulära projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik.
  • Vi har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vet vad som lämpar sig bäst att använda var i landet.

Är du redo att tänka uppåt väggarna och skapa vertikala grönområden i hjärtat av staden, på platser där ingen yta annars skulle finnas för dem?

  • Låt din fasad bli något av ett levande landmärke i stadsbilden!
  • Utomhus så arbetar vi tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter för att skapa fantastisk, spektakulär landskapsarkitektur i världsklass på höjden.
  • Vi arbetar även tillsammans med arkitekter och inredningsarkitekter med att anlägga växtväggar inomhus
  • Inomhus så skapar vi även andra former av växtinredning för t.ex. kontor och offentliga miljöer.

Tveka inte att kontakta oss när du vill få hjälp med att anlägga vackra, grönskande växtväggar och växtprojekt med hjälp av en erfaren landskapsarkitekt.

 

Läs mer om några av Greenworks tidigare spännande referensprojekt för olika arkitektkontor, fastighetsutvecklare, byggbolag, växtinredare och privatpersoner här!