Gröna tak

Gröna tak är ett samlingsnamn för gräs-, ört-, moss-, torv- och sedumtak.
Alltså tak med olika varianter av levande växtlighet som takbeläggning.

Greenworks samarbetar med arkitekter och landskapsdesigner för att anlägga gröna tak på offentliga byggnader, kommersiella fastigheter och i bostadskvarter.

Tak med tradition – Gröna tak

Tak med växtlighet har använts sedan urminnes tider i Sverige – gräs och torv var länge ett sätt att skydda och täta taken och samtidigt isolera hus och stugor mot kyla.
Det var tidigare t.ex. inte heller helt ovanligt att man kunde se hushållets get gå betande på torvtaket.

Idag så hittar vi sedumtak eller grästak på både timmerstugor som moderna stadsradhus och nybyggda höghus med utpräglat miljötänk.

Läs gärna mer om olika typer av gröna tak här.

Utöver miljötänket så är ett stort skäl för att anlägga ett grönt tak att skapa stadsmiljöer som är så motståndskraftiga som möjligt mot klimatförändringar.

Ett grönt tak samlar upp regnvatten vid ökad nederbörd bättre än ett tak med platta betongytor.
Tack vare grönskan så blir det inte heller lika hett som ett sådant tak skulle bli.
Man skulle nästan kunna kalla det ett klimatanpassat tak.

Läs gärna mer om för- och nackdelar med gröna tak här.

När vi på Greenworks talar om gröna tak så gör vi det ur ett perspektiv som bland annat avser grönytefaktorn.
Med hållbar stadsplanering och hur växtligheten bidrar till att skapa ett bättre mikroklimat runt fastigheten.

 

Ett tak är en utsatt växtplats – Gröna tak

Det är viktigt att använda substrat eller jordarter som håller mycket vatten när man anlägger ett grönt tak.
Samtidigt så är det också viktigt att dessa är väldränerade, för att förhindra att växterna kvävs eller att substratet eroderar vid kraftiga regn.

 • Det är också viktigt att ta hänsyn till takets lutning och dess avrinningsförmåga
 • Att anlägga ett grönt tak är ett led i klimatanpassningen av våra byggnader för att göra våra städer mer motståndskraftiga mot klimatförändringar
 • Det är också för att möta både människor och djur med städers behov i ett allt mer instabilt klimat

På Greenworks så vänder oss främst till stadsplanerare, arkitekter, landskapsarkitekter och fastighetsförvaltare samt andra aktörer som är involverade i hållbar stadsutveckling.
I en rad olika projekt har vi varit med i projekt där man anlagt gröna tak och gröna fasader på offentliga och kommersiella byggnader, samt i bostadskvarter.

 

Gröna tak bidrar till hållbar stadsutveckling

Vi på Greenworks är väl insatta i hållbar stadsutveckling och hur grönytefaktorn kan förbättra livsvillkoren i stadsmiljöer.
Genom att anlägga gröna tak eller gröna fasader på fastigheter, så bidrar vi till en högre livskvalitet i våra städer.

Gröna tak kan t.ex.:

 • Skapa attraktivare utemiljöer i täta stadskvarter där det annars inte finns några ytor för träd eller andra former av planteringar på marknivå.
  Och därmed också glädja människor som bor eller arbetar i närliggande högre hus med en trevligare utsikt än ännu ett trist betongtak.
 • Skapa bästa tänkbara mikroklimat och luftkvalitet i och kring din fastighet.
 • Bidra med unika ekosystemtjänster i stadskärnan.
 • Ta hand om regnvatten.
 • Förbättra luften i kvarteret, då de fungerar som gröna lungor och bidrar till att hålla nere koldioxidhalten
 • Fungerar såsom ett skydd för byggnaden och dess luftkonditionering, då de har en kylande effekt under sommaren och isolerande effekt under vintern.

Läs gärna mer om hur gröna tak kan hjälpa till att mildra konsekvenserna vid klimatförändringar här.

 

Med Greenworks expertis får du grönskande tak

Greenworks koncept är baserat på vårt intresse för hållbarhet i kombination med vår långa erfarenhet inom produktutveckling, avancerade tekniska lösningar och växtdesign.

 • Framgången bakom våra ofta spektakulära projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik.
 • Vi har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vet vad som lämpar sig bäst att använda var i landet.

Vi arbetar tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter för att skapa fantastisk, spektakulär landskapsarkitektur i världsklass på höjden.

Tveka inte att kontakta oss när du vill få hjälp med att anlägga vackra gröna tak.

 

Läs mer om några av Greenworks tidigare spännande referensprojekt för olika arkitektkontor, fastighetsutvecklare, byggbolag, växtinredare och privatpersoner här!