Gröna tak fördelar och nackdelar

Gröna tak fördelar och nackdelar har vi flera utav.
Som med alla taktyper så finns det både för- och nackdelar.

Det gäller att ta fördelar och nackdeler med i beräkningen.
Men också ta hänsyn till när man väljer att anlägga ett grönt tak.

Vad finns det för fördelar med att anlägga gröna tak?

Gröna tak fördelar:

 1. Dämpar buller
 2. Mildrar stadsklimatet, tar upp och binder luftföroreningar och förbättrar luftkvalitén kring byggnaden
 3. Minskar risken för översvämning i städer vid plötsliga skyfall, tar hand om förorenat dagvattnet och avlastar dagvattensystemen
 4. Tillför ofta estetiska värden till stadsmiljön
 5. Skyddar takets tätskikt från UV-ljus, vilket förlänger tätskiktets livslängd
 6. Är bra för djurlivet,
  t.ex. fjärilar, insekter och fåglar
 7. Isolerar byggnaden året runt, vilket ger en jämnare inomhustemperatur
  (det blir svalare om sommaren och varmare om vintern) och sparar därigenom energi
 8. Erbjuder människor som bor eller arbetar i högre hus i området en trevligare utsikt
 9. Ett sedumtak, t.ex., är i det närmaste underhållsfritt

Vad finns det för nackdelar med gröna tak?

Gröna tak nackdelar:

 1. Ett grönt tak kan kräv något mer skötsel än ett vanligt tak,
  ett grästak kan t.ex. behöva en hel del omvårdnad för att frodas
 2. Alla varianter av gröna tak uppfyller inte rekommendationer kring risken för bränder och för brandspridning i gröna tak ur en brandteknisk synvinkel i BBR, Boverkets byggregler.
  (De vanliga lågväxande sedumtaken med fetbladiga växter uppfyller dock den brandtekniska klassen BROOF(t2) enligt EN 13501-5)

 

Med Greenworks expertis får du grönskande tak

Greenworks koncept är baserat på vårt intresse för hållbarhet i kombination med vår långa erfarenhet inom produktutveckling, utveckling och implementering av ny teknik och växtdesign.

 • Framgången bakom våra ofta spektakulära projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik.
 • Vi har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vet vad som lämpar sig bäst att använda var i landet.

Tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter för att skapa fantastisk, spektakulär landskapsarkitektur i världsklass på höjden i våra städer.

I en rad framgångsrika projekt har vi bidragit till att ge våra städer fler grönytor och bättre mikroklimat samt göra dem mer motståndskraftiga mot klimatförändrigar.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer när det gäller gröna tak fördelar och nackdelar.

Läs mer om några av Greenworks tidigare spännande referensprojekt för olika arkitektkontor, fastighetsutvecklare, byggbolag, växtinredare och privatpersoner här!