Helhetsleverantör av växtväggar och autonoma växtsystem till flera av nordens mest krävande kunder

Utifrån gedigen erfarenhet av stora och små projekt, kan Greenworks erbjuda helhetslösningar som spänner från vertikal fasadgrönska till interiöra växtväggar. Med över 350 stycken genomförda projekt har vi dokumenterad erfarenhet av att arbeta med arkitekter, byggbolag, fastighetsutvecklare, fastighetsförvaltare likväl som stat, kommun och landsting och direkt med slutkunder.

Greenworks växtväggar bidrar med resurseffektiva och driftsäkra lösningar med lång livscykel. Vi har kompetens från tidig konceptfas via projektering och installation till garantiavtal som löper upp till 10 år.

Planerar du att anlägga en grön fasad?

Gröna fasader – eller växtväggar, som de också kallas – är system där växterna planteras i en konstruktion som är fäst i väggen.

När du anlägger en grön fasad så bidrar du till att skapa nya, vertikala grönområden i hjärtat av stadsmiljön.
Och det många gånger på platser där det inte finns utrymme för träd eller andra planteringar på gatunivå.

Greenworks har i samverkan med arkitekter och landskapsarkitekter anlagt en rad gröna fasader som bidragit till att föra in grönska i stadsmiljöer och skapa bättre mikroklimat runt fastigheter och ibland även i hela stadskvarter.

Gedigen erfarenhet av projektering och installation

Vi har god kompetens att diskutera varje detalj i det tidiga projekteringsskedet med övriga parter såsom arkitekter, byggprojektörer, elektriker och VVS.  En viktig del är att tillhandahålla erforderlig dokumentation i olika typer av ritningsunderlag.

Vi har erfarenhet av olika entreprenadformer och sätter högt värde på god struktur och dokumentation samt att följa gällande föreskrifter avseende säkerhet och hållbarhet.

Klara fördelar med en grön fasad

En grön fasad kan till exempel:

 • Ta hand om regnvatten
 • Skapa bästa tänkbara mikroklimat och luftkvalitet i och kring din fastighet
 • Bidra med unika ekosystemtjänster i stadskärnan då växterna attraherar humlor, bin, fjärilar och andra pollinatörer (varav många är starkt hotade idag och behöver varenda fristad som vi människor kan erbjuda dem). I den täta vegetation finns också många platser för småfåglar att söka skydd eller häcka
 • Förbättra luften i kvarteret, då de fungerar som gröna lungor och bidrar till att hålla ned koldioxidhalten
 • Fungerar såsom ett skydd för byggnaden och dess luftkonditionering, då de har en kylande effekt under sommaren och isolerande effekt under vintern
 • Skapa attraktivare utemiljöer i täta stadskvarter där det annars inte finns några ytor för träd eller andra former av planteringar på marknivå

Andra dokumenterade fördelar med en grön fasad är temperatur- och bullerreducering.

 • Vegetationen fungerar både som en ljudabsorbent och också, i viss mån, som en extra isolering för fastigheten och därmed kan bidra till att reducera uppvärmningskostnaderna.

 

En grönare fasad är en av framtidens grönytor i stadsmiljön

Arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare är eniga om. I arbetet med hållbar stadsutveckling så strävar de efter att skapa goda livsbetingelser i våra städer genom att, i enlighet med grönytefaktorn, skap fler grönytor vid stadsplanering.

De är eniga om att hållbar stadsutveckling, grönytefaktorn och gröna fasader inte bara ger dig en bättre stadsmiljö utan att det också gör våra städer mer motståndskraftiga mot klimatförändringar.

Läs mer om grönytor och grönytefaktorn.

På Greenworks så vänder vi oss främst till stadsplanerare, arkitekter, landskapsarkitekter och fastighetsförvaltare samt andra aktörer som är involverade i hållbar stadsutveckling. I en rad olika projekt har vi anlagt gröna fasader på offentliga och kommersiella byggnader, samt i bostadskvarter.

 

En grön fasad blir ett landmärke

En fasad kan vara någonting av ett landmärke i stadsbilden. Att anlägga en grönskande fasad ger inte bara liv och ekologisk mångfald samt skapar ett bra mikroklimat kring fastigheten. Det är många gånger också en manifestation av ett stort klimat- och miljöengagemang från ett företags eller en kommuns sida.

En grönskande fasad kan också med fördel fungera som ett slags levande företagsskylt.
Med väl genomtänkta växtval och färgkombinationer så kan du t.ex väva in ett företagsnamn, en logga eller ett kommun- eller stadsvapen i designen.

 • Lägg till fasadbelysning, och du har ett levande konstverk i form av vertikal landskapsarkitektur som kommer att bli ett landmärke i stadsbilden. Natt som dag.

När vi på Greenworks talar om grönskande fasad och utvändiga växtväggar så gör vi det ur ett perspektiv som bland annat avser skyltprogram, grönytefaktorn, stadsplanering och hur växtligheten bidrar till att skapa ett bättre mikroklimat runt fastigheten.

 

Med Greenworks expertis så får du grönskande fasader

Greenworks koncept är baserat på vårt intresse för hållbarhet i kombination med vår långa erfarenhet inom produktutveckling och design.

 • Framgången bakom våra ofta spektakulära projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik.
 • Vi har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vet vad som lämpar sig bäst att använda var i landet.

Är du redo att tänka uppåt väggarna och skapa vertikala grönområden i hjärtat av staden, på platser där ingen yta annars skulle finnas för dem?

 • Låt din fasad bli något av ett levande landmärke i stadsbilden!

Vi arbetar tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter för att skapa fantastisk, spektakulär landskapsarkitektur i världsklass på höjden.

 • Vi arbetar även med växtväggar inomhus och andra former av växtinredning för t.ex. kontor och offentliga miljöer.

Tveka inte att kontakta oss när du vill få hjälp med att anlägga en vacker, levande grön fasad.

 

Läs mer om några av Greenworks tidigare spännande referensprojekt för olika arkitektkontor, fastighetsutvecklare, byggbolag, växtinredare och privatpersoner här!