Ett grönt tak är ett levande tak

Taktäckningen i ett grönt tak består av ett levande, biologiskt material. Underlaget på taket måste därför bestå av ett tätt material, som hindrar rötter från att tränga igenom. Materialet måste också tåla den fukt som uppkommer i växtbeläggningen.

En växtbädd på ett tak kan hålla en stor mängd vatten när den är ordentligt genomfuktad. Det är därför viktigt att den underliggande takkonstruktion är dimensionerad för att klara detta.

Här krävs det med andra ord en hel del fackkunskap för att vara säker på att få det rätt. Vi har den kunskapen och vi erbjuder dig välbeprövade produkter för grönt tak, med låg viktbelastning för tak och bjälklagsuppbyggnad.

Dagens gröna taklösningar har bra miljöeffekter, fördröjning av dagvatten, lägre ljudbild och de ger också en vackrare och grönare stad.

 

Olika typer av gröna tak

De vanligaste typerna av gröna tak är:

 • Sedumtak

  Sedumtak är lättskötta, klarar torka och soliga lägen bra samt fördröjer och minskar avrinningen med upp till ca 50%.

  Läs mer om våra sedumtak>

 • Mosstak

  Ett mosstak är effektivt när det gäller att ta upp och hålla regnvattnet. Att använda mossa på taket är en väldigt gammal metod i här i Sverige.

  Läs mer om våra mosstak>

 • Grästak

  Att använda gräs på taket har långa traditioner här i Sverige. Grästak kräver dock en del underhåll och man kan man om man vill blanda gräset med sedum och örter och då få ett tak som är mer vildvuxet och som ser lite mer ängsliknande ut.

  Läs mer om våra grästak>

 • Örttak

  Örttaket består av flera olika typer av växter och örter, t.ex. en blandning mellan sedum och örter som nejlika och andra lökväxter och växtlighet frodas i regel lite mer än om man enbart har sedum på sitt tak.

  Läs mer om våra örttak>

Dessa tak förekommer ofta i mixerna:

 • Moss-sedumvegetation,
 • Sedum-moss-örtvegetation,
 • Sedum-gräs-örtvegetation
 • Gräs-örtvegetation

 

Greenworks har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vet vad som lämpar sig bäst att använda var i landet.

Tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter för att skapa fantastisk, spektakulär landskapsarkitektur i världsklass på höjden i våra städer. I en rad framgångsrika projekt har vi bidragit till att ge våra städer fler grönytor och bättre mikroklimat samt göra dem mer motståndskraftiga mot klimatförändrigar.

Vi anser att ett grönt tak är ett levande tak.

Läs mer om några av Greenworks tidigare spännande referensprojekt för olika arkitektkontor, fastighetsutvecklare, byggbolag, växtinredare och privatpersoner här!