En grön fasad kan vara ett statement!

Att anlägga gröna fasader är inte bara ett kraftfullt uttryck för ett klimat- och miljöengagemang. Den grönskande fasaden blir ett levande konstverk, ett landmärke i stadsmiljön. Komplettera med fasadbelysning och låt din gröna fasad komma till sin fulla, praktfulla rätt i stadsbilden också nattetid.

 

Men varför inte också skylta med fasaden?

Gröna fasader ger inte bara en grönare stadsmiljö, ibland så utgör de också levande företagsskyltar!

  • Genom väl genomtänkta val av växt- och färgkombinationer så kan du väva in företagsnamnet eller loggan i designen.
  • En kommun skulle t.ex. kunna välja att väva in kommunvapnet i grönskan om de anlägger en grön fasad på kommunhuset.

Vi på Greenworks har omfattande erfarenhet av att skapa vackra, levande skyltar när vi anlägger olika former av växtväggar på ofentliga eller kommersiella byggnader. Rådfråga oss gärna om ditt projekt.

  • Om du vill skapa en levande företagsskylt på din fastighet så bör du dock tänka på vad detaljplanen och kommunens skyltpogram säger om hur och på vilket sätt man får skylta i stadsmiljön.

 

Greenworks anlägger gröna fasader och gröna tak

På Greenworks så vänder oss främst till stadsplanerare, arkitekter, landskapsarkitekter och fastighetsförvaltare och andra fastighetsägare samt andra aktörer som är involverade i hållbar stadsutveckling. I en rad olika projekt har vi anlagt gröna fasader och gröna tak på offentliga byggnader, kommersiella fastigheter och i bostadskvarter.

Gröna fasader och gröna tak är vårt bidrag till att föra in mer grönska i våra städer för en hållbar stadsutveckling. Vi rustar våra städer för framtiden genom att arbeta aktivt med grönytor och grönytefaktorn.

  • Vårt koncept är baserat på vårt intresse för hållbarhet, i kombination med vår långa erfarenhet inom produktutveckling och design. Framgången bakom våra ofta spektakulära projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik.

Och varför inte passa på att skylta med fasaden?

Vi har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vet vad som lämpar sig bäst att använda var i landet. Det gör att vi kan anlägga spektakulära, levande, grönskande skyltar runt om i såväl Sverige som övriga Europa.

  • Låt din fasad bli ett landmärke i stadsbilden.
  • Och skylta med den – för din gröna fasad kan bli spektakulära fasadskyltar!

Tveka inte att kontakta oss när du vill få hjälp med att anlägga vackra, levande gröna fasader eller designa dem som företagsskyltar eller kommunskyltar. Vill du plantera skylt?

 

Läs mer om några av Greenworks tidigare spännande referensprojekt för olika arkitektkontor, fastighetsutvecklare, byggbolag, växtinredare och privatpersoner här!