Bygga växtvägg utomhus

Bygga växtvägg utomhus i centrala stadskärnor är något av en utmaning:

 • Det finns många olika regler och bestämmelser att anpassa sig till, framför allt i ortens detaljplaner.
 • Samtidigt så är det förbluffande enkelt att skapa en levande mur med ett femtiotal olika växtarter.
  Men vilka bör man välja?
 • Kom ihåg, en växtvägg är ett riktigt häftigt växtarrangemang som passar perfekt på fler ställen och i fler miljöer än vad du kanske tror.

Vi arbetar alltid tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter när vi anlägger en utvändig växtvägg.

 

Bygga växtvägg utomhus med bevattningssystem

Våra bevattningssystem är marknadens mest tekniskt uppgraderade, tack vare installation av smarta sensorer.

 • Bevattningssystemet kommer att hålla din växtvägg grön och fräsch året igenom.
 • Alltid bevattnad med rätt mängd vatten för att må bra, oberoende av kraftig nederbörd eller torka.

 

Valet av växter – Bygga växtvägg utomhus

När det gäller valet av lämpliga växter till en levande, grön fasad så är huvudregeln att välja växter som klarar att överleva inte bara i det svenska klimatet överlag, utan också i sin odlingszon (Zon I – Zon VIII, läs mer om odlingszoner här).

Kontakta oss gärna och diskutera vad som är lämpligast att använda där du vill anlägga din grönskande fasad.

 • Vi på Greenworks har efter åratal av studier kommit fram till ett brett urval med växter som frodas i det svenska klimatets olika odlingszoner.
 • Vårt sortiment av växter är, liksom vår kunskap om vad som är lämpligast att använda i just din odlingszon, marknadsledande.
 • När man vill anlägga en växtvägg på sin fasad så måste man också ta hänsyn till olika mikroklimat.
 • Växter som trivs och frodas på gatunivå eller på första eller andra våningen kommer kanske inte alls att trivas lika bra på den vindpinade sjätte våningen.

 

Hur många olika växter kan jag ha i min växtvägg?

Det finns ingen generell undre eller övre gräns över hur många växter man kan välja till en växtvägg.

 • Älskar du en speciell växt så kan vi bygga upp hela din växtvägg av denna.
  Eller använda den mot en bakgrund av växter som framhäver den.
 • Vi har t.ex. gjort några fantastiska mossväggar som kommer att ta andan ur dig.
 • Vill du kanske skapa en vägg av idel olika växter, utan att någonstans repetera dem?
 • Man kan behöva ta hänsyn till vad detaljplanerna för din ort säger om utformning av växtväggar utomhus.
 • En annan regel, som också är orubblig, är tyngdlagen.
  Du kan därför inte placera allt för tunga eller skrymmande växter, med ett allt för stort vindfång, allt för högt upp på fasaden.

 

En positiv miljöeffekt för att bygga växtväggar utomhus

Växterna hjälper till att hålla nere koldioxidhalten, vilket hjälper till att hålla miljön kring fastigheten och det omgivande gaturummet friskare och renare syremässigt.

Vi arbetar med förodlade system, där fasaden redan från dag ett täcks av en grön vägg.

Du behöver alltså inte vänta otåligt på att en grön omdaning av din fastighet skall ske.

Med Greenworks expertis så får du grönskande fasader utan krångel

Greenworks koncept är baserat på vårt intresse för hållbarhet i kombination med vår långa erfarenhet inom produktutveckling och design.

 • Framgången bakom våra ofta spektakulära projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik.
 • Vi har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vet vad som lämpar sig bäst att använda var i landet.

Är du redo att tänka uppåt väggarna och skapa vertikala grönområden i hjärtat av staden, på platser där ingen yta annars skulle finnas för dem?

 • Låt din fasad bli något av ett levande landmärke i stadsbilden
 • Vi arbetar gärna tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter för att skapa fantastisk, spektakulär landskapsarkitektur i världsklass på höjden.
 • Vi arbetar även gärna tillsammans med arkitekter och inredningsarkitekter med att anlägga växtväggar inomhus
 • Greenworks kan även skapa andra former av växtinredning för t.ex. kontor och offentliga miljöer.

Tveka inte att kontakta oss när du vill få hjälp med att bygga växtvägg utomhus.

Läs mer om några av Greenworks tidigare spännande referensprojekt för olika arkitektkontor, fastighetsutvecklare, byggbolag, växtinredare och privatpersoner här!